NEWS

社員総会開催

6月16日(土)埼玉会館にて関東地区の、6月30日(土)豊田市民文化会館にて東海・関西地区の、当社社員総会を行いました。